TR | EN
  • Slayt
DERS MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURULAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
15.09.2023

Farklı bir yükseköğretim programından mezun olup ya da bölümünü yarıda bırakarak bölümümüzde okumaya hak kazanıp yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce alıp başarılı oldukları derslerin muafiyet ve intibaklarıyla ilgili başvurularını İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanlığı'na yapmaları gerekmektedir. Söz konusu başvuruların, kaydının yapıldığı ilk yarıyıl/yılın başladığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde; eğitim başlamış ise kaydının yapıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvurular için;

  • Başvuru dilekçesi (Daha önce alınmış ve başarılmış ders/dersler ile muaf olunmak istenen ders/derslerin eşleştirilmiş listesini içeren)
  • Daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı veya kare kodlu) not durum belgesi
  • Muaf olunmak istenen derslerin içerikleri (dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı)

İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanlığı'na başvuru tarihleri içerisinde şahsen veya noter tasdikli vekâletname ile iletilmelidir.

Konuya dair daha detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

2023-2024 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ (GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE) BAŞVURULARI HAKKINDA
14.07.2023

2023-2024 öğretim yılı kurumlararası (GNO) yatay geçiş hakkındaki süreç takvimi ve bilgiler üniversitemiz öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından duyurulmuştur. İlgili duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi'ne İlişkin Açıklama
31.03.2023