TR | EN
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM HAKKINDA

​Bölüm Tanıtımı ve Tarihçe

18 Ağustos 1993 tarihinde kurulan bölümümüz fiziksel ve akademik anlamda yapılanma aşamasında olup, bünyesinde psikolojinin farklı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdüren araştırma görevlileri bulundurmaktadır. Dört araştırma görevlimiz bölümümüzde çalışmalarını sürdürmekte olup, diğer dört araştırma görevlimiz ise ülkemizin diğer önde gelen üniversitelerinde eğitim ve araştırma faaliyetlerini devam ettirmektedir. Hem fiziksel koşulların hem de akademik yapılanmanın yeterli hale gelmesiyle birlikte lisans düzeyinde öğrenci alımına başlanacaktır.  

Hedefler

  1. Evrensel düzeyde tanınan, psikolojideki güncel bilgi ve gelişmeleri takip eden bir bölüm olmak,
  2. Bilgi üreten, araştırma ve uygulama odaklı interdisipliner bir ekosistem kurmak,
  3. Bireylerin ve toplumun sorunlarına duyarsız kalmayıp, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunmak ve uygulamalar yapmak,
  4. Psikolojinin alt alanlarına yönelik temel bilgilerin yanı sıra bilimsel düşünce ve araştırma becerisi kazandıran uluslararası nitelikleri yakalayan bir eğitim-öğretim olanağı sağlamak
  5. Edindiği bilgi ve birikimi etik prensipler dahilinde uygulama alanına aktarma becerisine sahip psikologlar yetiştirmek.