TR | EN
Birim Kalite Komisyonu

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Kerim SELVİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Buse GÖNÜL

Üye

Arş. Gör. Dr. Tülay İZMİTLİGİL

Üye

Arş. Gör. Dr. Ümran YÜCE-SELVİ