TR | EN
Anabilim Dalları

Deneysel Psikoloji

Deneysel Psikoloji, insan ve hayvanın davranışsal ve zihinsel süreçlerini, kontrollü laboratuvar koşullarında deneysel araştırma yöntemleri ile inceleyen psikolojinin alt alanıdır. Öğrenme psikolojisi, bilişsel psikoloji, fizyolojik psikoloji ve bilişsel nörobilim gibi alt uzmanlık alanları vardır.

 

Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi, döllenmeden başlayıp ölüme kadar olan bilişisel, sosyal, duygusal ve biyolojik gelişimi inceleyen psikoloji dalıdır. Gelişim psikologları, gelişimin değişik dönemlerinde ortaya çıkan davranışlar ile çeşitli çevre koşullarının ve kalıtımın davranışları nasıl etkilediğini araştırarak; ilgili ilkeleri belirlemeye ve açıklayıcı kuramları geliştirmeye çalışırlar.

 

Uygulamalı (Klinik) Psikoloji

Klinik Psikoloji, eski dönemlerden beri süre gelen anormalliğin ve anormal davranışın (psikopatolojinin) ne olduğu, nasıl tanımlanacağı ve nasıl ele alınacağı soruları üzerine doğmuş bir psikoloji alt alanıdır. Kuramcıların bu sorulara yaklaşım biçimleri, zaman içinde uygulama amaçlarının birbirinden farklılaştığı üç ana akım (psikanalitik, davranışçı ve hümanistik/varoluşçu) hareketi beraberinde getirmiştir. Bu farklı bakışlardan ortaya çıkan çeşitli kişilik ve psikopatoloji kuramları, en nihayetinde klinik psikolojinin ev sahipliğinde, anormalite ve psikopatolojinin tanımlanması, bu davranışların ortaya çıkmasındaki etkili olası faktörlerin değerlendirilmesi ve uygulamada psikoterapi faaliyetlerinin yürütülmesi konuları üzerinde çalışmaktadırlar. 

 

Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikoloji, toplumsal anlamda insan davranışlarıyla ilgilenen psikolojinin alt alanıdır. Sosyal psikologlar, kişilerarası ilişkileri, bireylerin tutumlarını, inançlarını, değerlerini ve önyargılarını incelemenin yanı sıra grupların, bireyleri ve diğer grupları nasıl etkilediğini de incelemektedir.