TR | EN
Misyon ve Vizyon

MİSYON

Misyonumuz, bilimsel gelişmeler çerçevesinde, psikolojinin farklı alt alanlarında teorik ve uygulamaya yönelik kaliteli bir eğitim süreci oluşturarak psikoloji bilimindeki gelişmeleri takip eden, yaratıcı ve eleştirel düşünme yetisine sahip, araştırma ve yayın sürecine hakim, etik değerlere bağlı psikologlar yetiştirmektir.  Bu bağlamda eğitim kalitesi, araştırma olanakları, çağdaş bilime katkı sağlayacak yayın ve projeleri ile ülkemizde model alınacak bir psikoloji bölümü oluşturmayı ve yetiştirdiğimiz alanlarında uzman araştırmacı ve psikologlar aracılığı ile topluma hizmet sunmayı amaçlamaktayız.

 

VİZYON

Vizyonumuz, lisans ve lisansüstü programlarıyla ulusal ve uluslararası alanda tanınırlık kazanarak, ülkemizde model alınacak psikoloji bölümlerinden biri olmaktır. Önümüzdeki 10 sene içerisinde araştırma ve uygulama alanlarında kabiliyetli ve öncü mezunları olan, bilimsel çalışmalara önemli katkıların sağlandığı araştırma ve projelere ev sahipliği eden, psikoloji eğitiminde lider bir bölüm olmayı hedeflemekteyiz.